MIOPIA, HIPERMETROPIA I ASTIGMATISME

miopia-hipermetropia-astigmatismo-andorra.jpg

Moltes vegades quan un pacient va per primera vegada a l’oftalmòleg perquè ha notat un canvi en la visió, aquest li parla de miopia, d’hipermetropia i d’astigmatisme. Quina diferència hi ha entre cada defecte refractiu? Què els provoca? Com es poden corregir?

 

Miopia

La miopia es manifesta quan els rajos de llum que entren en el sistema ocular convergeixen per davant de la retina en comptes de fer-ho sobre ella. Això provoca que la visió de llum es vegi afectada fent que les imatges formades siguin borroses. Existeixen diferents motius pels quals es pot donar aquest desenfocament:

  • Tindre una longitud axial massa gran (globus ocular molt allargat)
  • Tindre les superfícies dels sistemes oculars (còrnia i cristal·lí) massa corbats.

La cirurgia làser és avui en dia una de les solucions més utilitzades  per a tractar la miopia. Però depenent de les característiques de cada ull, es poden utilitzar altres tècniques com les lents ICL. En ambdós casos els resultats son molts satisfactoris. No obstant, en el cas de tindre una miopia alta o magna, s’utilitzaran preferentment les lents intraoculars fàquiques com les lents ICL.

 

La miopia provoca una visió borrosa de lluny

 

Hipermetropia

La hipermetropia es manifesta quan els rajos de llum que entren en el sistema ocular convergeixen en un punt situat darrera de la retina en comptes de fer-ho sobre ella. En aquest cas la borrositat es produeix principalment en els objectes més propers. Els motius poden ser:

  • La longitud axial de l’ull és curta (ull petit)
  • La superfície dels sistemes oculars (còrnia i cristal·lí) tenen una curvatura massa plana.

En moltes ocasions és possible que no es detecti la hipermetropia i la persona no noti, durant molt de temps, que la pateix ja que el seu ull compensa aquest defecte refractiu a través de l’acomodació del cristal·lí, encara que aquesta capacitat es perd amb el temps. Per aquest motiu la hipermetropia no es manifesta sempre amb una borrositat sinó que pot produir mals de cap, irritacions oculars o cansament… tots causats per l’esforç que realitza l’ull constantment amb l’acomodació per tal d’aconseguir una visió nítida.

Per tal de corregir-la, la tècnica làser funciona molt bé amb els graus d’hipermetropia no molt elevats. També existeix l’opció de les lents intraoculars fàquiques com les lents ICL o inclús les pseudofàquiques, que substitueixen al cristal·lí i estan recomanades a persones majors de 45 anys.

 

Un ull no pot tindre hipermetropia i miopia a la vegada

 

Astigmatisme

L’astigmatisme és un defecte refractiu que afecta la visió tant de prop com de lluny i provoca una distorsió de les imatges. Pot vindre associat a la miopia o a la hipermetropia. Està provocat per les irregularitats de la curvatura de la còrnia o del cristal·lí. Això provoca un desenfocament que, depenent del grau, afecta a diferents nivells de la visió, ja que els raigs de llum que travessen el sistema ocular no convergeixen en un mateix punt, sinó en punts diferents. Per aquest motiu s’obté una imatge deformada. La majoria de vegades l’astigmatisme és d’origen genètic encara que també és possible que aparegui amb algun traumatisme, malaltia o després d’una cirurgia com ara un trasplantament de còrnia.

 

L'astigmatisme pot estar present sol o acompanyat de la miopia i de la hipermetropia

 

El grau d’astigmatisme afecta de forma diferent a la visió. Si es té un valor reduït i no va associat a un altre defecte refractiu (miopia o hipermetropia), és possible que el pacient no noti cap borrositat en les imatges, però sí que pot notar mals de cap, dolor ocular o fins i tot marejos al realitzar tasques en visió propera durant un temps prolongat. En canvi, si el grau d’astigmatisme és més elevat, la visió es veu reduïda i distorsionada.

Les tècniques quirúrgiques per corregir l’astigmatisme són les mateixes que existeixen per a la miopia o per la hipermetropia. Es pot utilitzar la cirurgia làser sempre que el grau d’astigmatisme no sigui molt elevat i depenent del grau de miopia o d’hipermetropia que pugui anar associat. D’altra banda, també hi ha les lents intraoculars tòriques (és a dir que corregeixen l’astigmatisme). Aquestes poden ser fàquiques (implantades sense extreure el cristal·lí) com les lents ICL o pseudofáquiques (que substitueixen al cristal·lí) i se solen utilitzar quan no és possible realitzar una cirurgia làser corneal.

És important saber que un mateix ull no pot tenir miopia i hipermetropia alhora.

En canvi una persona pot ser miop en un ull i hipermetrop en l’altre. L’astigmatisme pot  presentar-se sol com amb miopia o hipermetropia.

 

I la presbícia?

La presbícia apareix a partir dels 45 anys i se suma als defectes refractius que ja tingui la persona. Per saber més sobre com es pot corregir la vista cansada, premi aquí.

 

És important acudir a un professional de la visió quan es produeixi un canvi en la vista.


Deixi un Comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contacto VallmedicVision

Av. Nacions Unides, 17
AD 700 Escaldes-Engordany
+376 88 55 44

Av. Picasso, 57
07014 Palma de Mallorca
+34 971 220 666

Passeig Vilanova, 94
08870 Sitges, Barcelona
+34 93 625 2440

Copyright por Vallmedic 2018. Todos los derechos reservados.